Slovak ingeniering

Naše služby

Stavební činnost

Výstavba rodinných domů

Plánujete výstavbu rodinného domu pro svého klienta nebo hledáte přímo dodavatele, který by postavil podle Vašeho projektu Váš rodinný dům? Nechcete shánět všechny možné řemeslníky, kteří ne vždy přesně dodržují termíny? Nemáte čas pravidelně kontrolovat, zdali stavba probíhá tak, jak by měla, zdali jsou dodrženy technologické postupy a kvalita výstavby?

Stavební společnost Slovak Ingeniering s.r.o s mnohaletou tradicí ve stavebnictví Vám nabízí službu kompletní realizace stavby na klíč. Od terénních úprav jakéhokoliv rozsahu, přes přípravu základů, realizaci základové desky, hrubou stavbu, realizaci inženýrských sítí, dokončovacích prací v interiéru – vnitřní omítky, výmalba, pokládka podlah, obklady a dlažby, až po dokončovací práce v exteriérech – realizace fasády, finální úprava terénu okolo domu a v rámci zahrady, položení venkovní dlažby.

Vy se o nic nemusíte starat – všechny starosti s realizací zakázky můžete nechat na nás.

Výstavba administrativních budov

Za existenci naší společnosti jsme postavili řadu administrativních budov. Od malých objektů lokálního charakteru jako jsou výstavby v obcích, garáže, technické budovy, přes budovy veřejné služby jako jsou zdravotnická centra, úřady a radnice, po velké administrativní budovy pro stovky lidí.
Stavební společnost Slovak Ingeniering s.r.o s mnohaletou tradicí ve stavebnictví Vám nabízí službu kompletní realizace stavby na klíč. Od terénních úprav jakéhokoliv rozsahu, přes přípravu základů, realizaci základové desky, hrubou stavbu, realizaci inženýrských sítí, dokončovacích prací v interiéru – vnitřní omítky, výmalba, pokládka podlah, obklady a dlažby, až po dokončovací práce v exteriérech – realizace fasády, finální úprava terénu okolo domu a v rámci zahrady, položení venkovní dlažby.

Vy se o nic nemusíte starat – všechny starosti s realizací zakázky můžete nechat na nás.

Výstavba dopravních cest

V rámci výstavby dopravních staveb realizujeme výstavbu, rekonstrukce i opravy pozemních komunikací jako jsou dálnice a silnice jak v zastavěných oblastech, tak v nezastavěných oblastech. Dále realizujeme výstavbu parkovišť, manipulačních ploch logistických areálů. Mezi naše klienty také patří developeři, kteří v rámci výstavby průmyslových parků realizují výstavbu cest v rámci areálů.

Výstavba průmyslových objektů

V rámci výstavby průmyslových objektů nabízíme klientům výstavbu montovaných hal, železobetonových hal, skladů, administrativních budov nebo výrobních budov. Tyto objekty zpravidla vyžadují vyšší nosnost, pevnost nebo životnost. Naše výstavba vždy striktně splňuje nejen vysoké protipožární požadavky, ale všechny další normy upravující výstavbu tohoto typu.

Výkopové práce

Ruční výkopové práce jsou využívány nejčastěji tam, kde není možné nasadit těžkou techniku, nebo kde je třeba pouze drobných výkopových prací a doprava těžké techniky by nedávala smysl.

Výkopové práce za použití těžké techniky se používají tam, kde je dostatek prostoru a nehrozí poškození inženýrských sítí či těsně sousedících či přiléhajících obytných i neobytných objektů. Zpravidla se jedná o výstavbu velkých obytných objektů, rodinných domů a průmyslových staveb

 

V rámci výkopových prací nabízíme:

 • kopání základů rodinných domů, bytových domů, administrativních a průmyslových objektů
 • kopání inženýrských sítí
 • výkopu bazénů, jímek, septiků a studní
 • výkopy základů plotů a zdí
 • výkopy pro kabely a potrubí
 • výkopy pro izolaci základů domu (nopová folie, drenážní potrubí, geotextilie, štěrk)

Terénní úpravy

Představují přípravné a dokončovací práce pro stavby. Potýkáte se se svažitým terénem nebo naopak chcete z rovinatého pozemku udělat svažitý? Rovnáním, resp. svahováním terénu vyřešíme situaci, kterou potřebujete vyřešit.

Nakládání a přemísťování zeminy i dalších materiálů představuje nedílnou součást terénních úprav. Pro tyto situace jsme vybaveni kvalitní a dostatečně výkonnou technikou. Pro soukromý i veřejný sektor dále zajišťujeme hloubení rýh pro inženýrské sítě.

Demoliční práce

Provádíme demolice budov. Od samotné demolice, přes odklízení demoliční suti, až po rekultivaci pozemku.

Dokončovací stavební práce v interiérech

Při realizace zakázek klademe důraz, aby klient, pakliže to požaduje, měl k dispozici komplexní servis. Dodáme přesně podle vašich představ veškeré práce v interiérech od finální úprav vnitřních omítek, podkladků obkladů, dlažeb a podlahových krytin, až po výmalbu.

 

Dokončovací stavební práce v exteriérech

Realizujeme fasády všech typů, venkovní obkladačské práce, instalace venkovního osvětlení.

 

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

Opravy, rekonstrukce a výstavbu nových vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek až po připojení do nemovitosti (výkopem nebo protlakem), včetně osazení vodoměrných šachet a napojení na vodoměr.

Provádíme kompletní výstavbu elektrických přípojek, veřejného osvětlení a plynovodů.

 

Přípravné práce staveb

Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření) a podobně.

 

Tesařské práce

Zajistíme stavbu krovu jakéhokoliv tvaru a velikosti. Máme rozsáhlé zkušenosti s tesařskými pracemi jak u malých objektů, tak velikých staveb. Mezi hlavní přednosti patří kvalitní technické zázemí.

 

Pokrývačské práce

Ať už potřebujete plochou střechu, plechovou krytinu, betonové nebo pálené tašky střecha od nás bude vždy krásná a funkční. Provádíme jak pokrývačské práce v rámci výstavby nových budov, tak i v rámci rekonstrukcí.

 

Rekonstrukce budov

Rekonstruujeme budovy všech typů. Malé i velké objekty soukromých investorů, developerů nebo státní správy. Poskytujeme kompletní služby, díky nimž jsme schopni být generálním dodavatelem, který dodržuje termíny realizace zakázky a udrží vysokou kvalitu realizace.

Slovak ingeniering

Betonárske práce

Naše betonárna Strojbet 25 je určena k výrobě betonových směsí podle starého značení třídy B 7,5 až B 50 všech stupňů zpracovatelnosti s maximální velikostí kameniva 63 mm. Nabízíme směsi nových tříd značení C 8/10 až C 30/37, také potěrový beton. Betonárna je navržena pro ukládání kameniva do zásobníků a je vybavena pásovým dopravníkem. Výška betonové směsi umožňuje její odvoz auto domíchávačem. Technická kapacita míchačky je 25 m3/hod.

 

VÝROBA BETONOVÝCH SMĚSÍ:

Našim zákazníkům nabízíme betonové směsi vyrobené podle normy STN EN 206-1 následujících tříd:

 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • Potěr C16/20
 • Potěr C20/25

Všechny betonové směsi jsou certifikované.

Pro přípravu těchto směsí používáme cement HOLCIM CEM II/A-S 42,5 N.

 

Nabízíme také výrobu speciálních betonových směsí, kde se cena stanoví individuálně podle předložené receptury kupujícího a podle použitých přísad. Vyhrazujeme si právo upravit ceny betonových směsí v případě změn cen vstupních materiálů.

„Kupující je povinen zajistit řádné zpracování a ošetření betonu v souladu s platnými technickými normami“.

DOPRAVA BETONOVÝCH SMĚSÍ:

Společnost vlastní tři míchačky TATRA 815 s kapacitou nádrže na beton 5 m3. Pro větší množství a plynulou dodávku betonových směsí můžeme zajistit dostatečný počet vozidel.

ČERPÁNÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ:

Společnost vlastní čerpací vůz TATRA 815 s výložníkem o délce 24 metrů.

DALŠÍ DÍLA:

Nabízíme stavební práce různého druhu (stavby na klíč), různé zemní práce (příprava terénu), výkopové práce, demolice a bourání, vrtání (do průměru 400 mm a hloubky 2000 mm) pro sloupy, ploty, brány apod., nakládku a vykládku materiálů na paletách pomocí ližin, stroje CATERPILLAR, přepravu materiálů, především sypkých materiálů k domům nebo menším stavbám, stroje AVIA, TATRA 815.

DALŠÍ SLUŽBY:

Nabízíme k prodeji štěrkový posyp:

 • 0 – 4
 • 0 – 16
 • 0 – 32
 • 4 – 8
 • 8 – 16

 

Nabízíme možnost zapůjčení nářadí, vibrační desky o délce 2000 mm, ručního vibrátoru pro hutnění betonových směsí o průměru 45 mm.

 

Cementové hospodářství

Základem hospodaření s cementem v procesu výroby betonové směsi je 53tunové silo na cement.

Cement je uložen v této násypce. Zásobník se plní pneumaticky přímo z cisterny. Během výrobního procesu je cement ze zásobníku dopravován šnekovým dopravníkem do vážicího zařízení. Výkon dopravníku je ovlivněn velikostí jeho průměru, úhlem sklonu a použitou převodovkou s elektromotorem.

 

Hospodaření se štěrkem

Zásobníky kameniva slouží ke skladování různých frakcí hrubého a jemného kameniva. V našem případě jsou řadové zásobníky agregátů charakteristické uspořádáním jednotlivých komor v řadě za sebou. Způsob plnění zásobníků kameniva je pomocí kolového nakladače na rampě. Uložené kamenivo se ze zásobníků dávkuje podle hmotnosti kameniva pomocí pneumaticky ovládaných segmentových uzávěrů umístěných na dně jednotlivých zásobníků. Existují tři koše se zlomky 0-4, 4-8, 8-16. Dopravu kameniva mezi vážicím pásem a míchačkou zajišťuje skipový výtah.

 

Řídicí a vážicí systémy

Řízení procesu dávkování na váze, procesu míchání betonu a sběru dat z tenzometrů zajišťují váhové indikátory.

 

Kontrolu dávkování jednotlivých složek zajišťují váhové indikátory. Obsluha má možnost pracovat v ručním (servisním) nebo poloautomatickém režimu. V manuálním (servisním) režimu lze jednotlivá zařízení ovládat pomocí ovládacích prvků na ovládacím panelu. V poloautomatickém režimu obsluha zapne míchačku a na ovládacím panelu zvolí recepturu a počet dávek /míchaček/. Po nastavení mixéru stiskne obsluha tlačítko „start“. Jednotlivé složky se začnou vážit a po jejich nadávkování do míchačky se po nezbytně nutnou dobu míchá betonová směs. Cyklus se opakuje, dokud se počet dávek (směšovačů) nenaplní.

 

Doprava a čerpání betonové směsi

S dopravou a čerpáním betonové směsi není problém, protože společnost vlastní tři míchačky TATRA 815 s kapacitou nádrže na beton 5 m3. Pro větší množství a plynulou dodávku betonových směsí můžeme zajistit dostatečný počet vozidel. Vlastníme také čerpací vůz typu TATRA 815 s výložníkem o délce 24 metrů.

Slovak Ingeniering, s.r.o.

Kontakt

Slovak Ingeniering, s.r.o.

Pod Hradom 250, 082 12 Kapušany

IČO: 43995969
IČ DPH: SK2022558747
Mobil: +421 948 408 004
E-mail: info@slovak-ingeniering.com