Slovak Ingeniering, s.r.o., Prešov - Agentúra dočasného zamestnávania

Naša spoločnosť bola založená 12. 03. 2008 a od 23. 06. 2008 sme držiteľmi povolenia na vykonávanie činnosti Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ). Klientom ponúkame služby v oblasti personálneho leasingu a recruitingu. V súčasnosti zamestnávame ľudí na Slovensku aj v EU. V EU vystupujeme ako agentúra, ktorá zabezpečuje personálny leasing a to hlavne v oblasti stavebníctva a priemyslu. Na Slovensku vieme zabezpečiť ľudí do výroby, na stavebné práce, práce v priemyselnej oblasti, v administratíve, asistentské pozície, nižší, stredný a vyšší manažment ... a v prípade požiadavky klienta vieme samozrejme vyhľadávať pracovníkov i do iných oblastí a na iné pracovné pozície.

Okruh zamestnaní

  • vyhľadávanie zamestnancov v oblasti stavebníctva, prípravne práce k realizácii stavieb, dokončovacie stavebné práce, robotnícke profesie v strojárstve a v priemyselnej výrobe, kováčske, zámočnícke, zváračské, demolačné a stavebné práce, kovoobrábanie, zemné práce, maliarske a natieračské práce, pomocné práce, skladník, opravár, údržbár, gastronómia a hotélierstvo, upratovacie práce, au-pair, opatrovateľstvo
  • výber zamestnancov
  • vstupné školenie ohľadom BOZP a PO
  • podpísanie pracovnej zmluvy so zamestnancom a jeho pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi
  • kompletná starostlivosť o zamestnanca - celá mzdová a personálna agenda
  • vieme zabezpečiť pracovný odev, dopravu na miesto výkonu práce, ubytovanie v blízkosti pracoviska, stravovanie, poistenie zodpovednosti za škodu...

Okruh ekonomickej činnosti

  • prípravné práce k realizácií stavieb
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov, interiérov
  • inžinierske činnosti v stavebníctve