Kontakt

Máte záujem pracovať?

Vyplňte si prihlášku

Potrebujete zamestnancov?

Zašlite nám vašu požiadavku

Máte akúkoľvek otázku?

Opýtajte sa nás

Prihláška

Základné údaje

Osobné údaje

Adresa trvalého bydliska
Typ zdravotnej poisťovne:
Ste držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia?:

Vzdelanie

Priebeh zamestnaní

Ostatné

Znalosť cudzích jazykov:
+
* Vyhlasujem, že som nič nezamlčal/(-a) a všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov. Tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 3 rokov.

Kontaktný formulár

Vaša požiadavka

Slovak Ingeniering s.r.o.

Masarykova 22
080 01 Prešov

IČO - 43 995 969
IČ DPH - SK2022558747

Mobil: +421 907 226359
Tel: +421 51 7942233
Fax: +421 51 7916609
E-mail: info@slovak-ingeniering.com